Miesbahoel Islam heeft uw hulp hard nodig om Masjied-E-Awliya af te bouwen.
Donateur worden Eenmalig doneren

Milad un Nabi

Assalato Wassalamu Alaika Ya Rasoelallah, Assalato Wassalamu Alaika ya Nabi Allah.

Milad un Nabi

Onze geliefde Profeet Muhammad sallalaho alaihi wasallam werd geboren op de ochtend van maandag twaalf Rabi’ul Awwal. Zijn vader, Hazrat Abdullah radi Allaho anhu was reeds voor de geboorte van de Profeet sallallaho alaihi wasallam overleden. Biebie Amiena radi Allaho anha, de moeder van de Profeet sallallaho alaihi wasallam, heeft verteld dat vlak voor de geboorte van de Profeet sallallaho alaihi wasallam een stralende Engel met een glas vol zoete drank voor haar verscheen. De Engel vroeg haar om het op te drinken. De drank die daarin zat was zoeter dan honing witter dan melk en kouder dan ijs. Zodra zij het opgedronken had, voelde zij zich heel rustig en tevreden.
Biebie Amiena radi Allaho anha zag de poorten van de hemel opengaan. Er kwamen Engelen om de nieuwe baby te verwelkomen. Drie Engelen gingen in de richting van Kaba Shareef. Eén van de Engelen bleef achter bij de Kaba Shareef, één Engel ging naar het oosten en de andere Engel ging naar het westen. Er verspreidde zich een licht, dat het heelal verlichtte.
Daarna verschenen er enkele dames voor Biebie Amiena radi Allaho anha, o.a Biebie Hewwa (Eva) radi Allaho anha was, de vrouw van Hazrat Adam alaihis salaam de moeder der mensheid, Biebie Sarah (Sara) radi Allaho anha, de moeder van Profeet Ishaq alaihi salaam, Biebie Hadjra (prinses Hagar van Egypte), de moeder van Profeet Ismael alaihis salaam. Zij had een zoet ruikende geur (parfum) met zich meegebracht. Allah Subhana wa Ta’Ala had de smeekbede (dua) van haar man, Profeet Ibrahim (Abraham) alaihis salaam verhoord en een afstammeling gestuurd. Koningin Asiya, de dochter van Mazahim de vrouw van de farao in de tijd van Musa (Mozes) alaihis salaam was er ook bij. Zij was de koningin van Egypte die Musa alaihis salaam in de rivier de Nijl in een drijvende mand had gevonden en hem had grootgebracht. Zij was de eerste persoon die zich bekeerde na het mirakel te hebben aanschouwd van Musa alaihis salaam wiens staf in een slang was veranderd. Deze slang van Musa alaihis salaam vrat alle grote slangen op van de Egyptische magiërs.

Meteen na zijn geboorte ging het kindje Muhammad sallallaho alaihi wasallam over tot sadjda voor Allah Subhana Wa Ta’Ala, hief zijn rechter wijsvinger op en zei met een heldere en wonderlijke stem het volgende: “Ash-hadu an la ilaaha illallahu anna Muhammad ur Rasulallah; ya Rabbi habli ummati”.
Vertaling: “Ik getuig dat niets of niemand het waard is om aanbeden te worden, behalve Allah. Ik ben Muhammad sallallaho alaihi wasallam. De Boodschapper van Allah. Ya Rab, zegen mij en mijn ummah (volgelingen)”.
Meteen daarop antwoordde Allah Subhana Wa Ta’Ala zijn beminde Profeet sallallaho alaihi wasallam het volgende:”Ik heb jou, O Muhammad sallallaho alaihi wasallam en jouw volgelingen gezegend. Engelen, wees getuige van het feit dat Muhammad sallallaho alaihi wasallam zelfs op Zijn geboortedag Zijn ummah niet is vergeten, hoe kan hij hun dan op de dag van Qiyamat vergeten?”

Toen Biebie Amiena radi Allaho anha naar het gezicht van de baby keek, schitterde het als de volle maan en zijn lichaampje verspreidde de heerlijkste geur (parfum). Er verscheen een onverklaarbare witte wolk die de baby bedekte en hem wegdroeg. De wolk zei het volgende:”O dieren op aarde, vissen in de zeeën en bomen. Dit is Muhammad sallallaho alaihi wasallam. Kijk goed naar hem. Hij heeft alle goede en wonderlijke eigenschappen van alle Profeten in zich, die op de aarde zijn gekomen. Van Adam alaihis salaam tot Isa alaihis salaam”. Toen de wolk terugkwam en het kindje terugzette, was hij gekleed in groene zijde.

Abdul Muttaleb radi Allaho anhu, de grootvader van de Muhammad sallallaho alaihi wasallam, stond bij de Kaba Shareef. Hij was zeer verrast toen hij de muren van Kaba Shareef zag buigen in de richting van “Mukam – e – Ibrahim”(een constructie dichtbij Kaba Shareef. Op deze plek verrichtte de Profeet Ibrahim alaihis salaam de salaat tijdens de bouw van Kaba Shareef). Kaba Shareef zei wonderbaarlijk het volgende:”Allah is de grootste, Allah is de grootste. Muhammad sallallaho alaihi wasallam zal de Kaba Shareef zuiveren van alle afgodsbeelden en van afgoderij. Hij zal het terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat, namelijk tot het huis van Allah. Dit kind is net geboren in het huis van Biebie Amiena radi Allaho anha”. Toen Abdul Muttaleb radi Allahu anho dit hoorde en de afgodsbeelden op de grond zag (om)vallen, spoedde hij zich naar het huis van Biebie Amiena radi Allaho anha. Bij Biebie Amiena radi Allaho anha aangekomen vroeg hij haar:”Waar is mijn kleinkind, laat me hem alsjeblieft zien”.

Op de ochtend van de geboortedag van de Profeet sallallaho alaihi wasallam ging de romeinse keizer, Justin II naar zijn koninklijke kapel om te bidden. Hij zag dat het mooie beeld van Jezus Christus van zijn stevige voetstuk was gevallen. Hij dacht toen aan de woorden van Jezus, die verkondigd had dat op de geboortedag van de beloofde Profeet sallallaho alaihi wasallam alle afgodsbeelden zouden omvallen.

De Heilige Profeet sallallaho alaihi wasallam werd ongeveer 600 jaar na Isa alaihis salaam geboren. Isa alaihis salaam had ongeveer zes honderd jaar eerder de geboorte van de Heilige Profeet sallallaho alaihi wasallam aangekondigd.

Abu Lahab was een oom van de Profeet sallallaho alaihi wasallam. Hij was een pure ongelovige. In de Heilige Qur’an staat zijn lot beschreven in soerah Lahab, 111: 1-5. Uit blijdschap verklaarde hij door middel van een vingerwijzing de slavin vrij, die hem de blijde tijding bracht van de geboorte van de Profeet sallallaho alaihi wasallam. Allah Subhana Wa Ta’Ala is de meest Genadevolle, de meest Barmhartige. Wanneer Abu Lahab vanwege zijn straf dorst lijdt, dan zuigt hij elke maandag op die vinger om zijn dorst te lessen waarmee hij de slavin had aangewezen voor haar vrijheid. Hij was verheugd over de geboorte van zijn neef en niet over de geboorte van de Boodschapper van Allah Subhana Wa Ta’Ala. Welke beloning zullen moslims wel niet krijgen die zich verheugen over de geboorte van de Profeet sallallaho alaihi wasallam?

Het licht van Mohammed sallallaho alaihi wasallam bestond al voordat Allah Subhana Wa Ta’Ala de andere schepselen had geschapen. Geleerden hebben vermeld dat vijftigduizend jaar vóór de schepping van Adam alaihis salaam het licht van Muhammad sallallaho alaihi wasallam de rondgang verrichtte om de Troon van Allah Subhana Wa Ta’Ala in de hemel. Hij zei voortdurend: “Alahamdoeliellaah”.

Wij behoren tot de gelukzaligen aan wie Allah Subhana Wa Ta’Ala Zijn grootste geschenk heeft geschonken, Zijn meest geliefde Profeet en Boodschapper Hazrat Moestafa sallallaho alaihi wasallam om ons te leiden. Wij kunnen Allah Subhana Wa Ta’Ala niet genoeg bedanken voor het feit dat wij moslims zijn en ook dat wij tot de ummah van Zijn geliefde Profeet sallallaho alaihi wasallam behoren.

De gezegende voorouders van de Heilige Profeet sallallaho alaihi wasallam; Abdullah <(zoon van) Abdul Mutalib < Hashim < Abd Manaf < Qusaiy < Kilab (voorouder van de moeder van de Heilige Profeet sallallaho alaihi wasallam) < Murrah < Ka’b < Lu’ayy < Ghalib < Fihr < Malik < Kinanah < Khuzaiymah < Mudrikah < Ilyas < Mudar < Nizar < Madd < ‘Adnan < Adad < Zayd < Yaqdud < Al Muqawwam < Al Yasa < Nabt < Qaider < Profeet Ismail alaihis salaam < Profeet Ibrahim alaihis salaam < Tarih < Nahur < Sharukh < Ar’u < Farigh < ‘Abir < Shalikh < Arfikshd < Saam < Profeet Nuh alaihis salaam < Lamak < Mutawshilkh < Khanukh < Burrah < Mihlayil < Kaynun < Anuus < Shees alaihis salaam (zoon van Hazrat Adam alaihis salaam).
Moge de zegeningen van Allah Subhana Wa Ta’Ala op hen neerdalen. Amien.

De gezegende voorouders van moeder’s zijde van de Heilige Profeet sallallaho alaihi wasallam; Hazrat Amiena, dochter van Wahb, zoon van Abd Manaf, zoon van Zuhrah, zoon van Kilab. Verder hetzelfde als bovenstaand.
Moge de zegeningen van Allah Subhana Wa Ta’Ala op hen neerdalen. Amien.

Enkele speciale gebeden gedurende deze voortreffelijke maand.
Gedurende de gehele maand het volgende125.000 keer opzeggen:

“Assalato was-salamo alaika ya Rasulullah”.

Hiervoor zal men veel sawaab (zegeningen) ontvangen en Insha-Allah, zal men de Profeet sallallaho alaihi wasallam in zijn dromen zien.

  • Elke nacht na het Isha-gebed de volgende Daroed Shareef 125 keer opzeggen. Men zal Insha-Allah het voorrecht hebben om de Profeet sallallaho alaihi wasallam in zijn dromen te zien.

    “Allahoemma salli ala Sayidina Mohammadien kama sal-laita ala Sayidina Ibrahima wa ala ali Sayidina Ibrahima innaka hamidoem madjied.”

  •  
  • Reciteer de Heilige Qur’an vanaf de eerste Rabi-ul Awwal tot en met de twaalfde Rabi-ul Awwal en vraag zegeningen voor onze geliefde Profeet sallallaho alaihi wasallam.
  • Lees op de eerste Rabi-ul Awwal vier rakaat Nafl namaaz. In elke rakaat na Soera Fatiha, 7 keer Soera Ichlaas (Qoelhoewalla..). Na het beëindigen van deze namaaz moet men zegeningen vragen voor Hazrat Mohammed sallallaho alaihi wasallam.
  • Op de derde Rabi-ul Awwal kan men onderstaande gebeden verrichten (of tenminste één hiervan); vier rakaat Nafl namaaz. In elke rakaat na Soera Fatiha één keer Ayatul-kursi opzeggen, één keer Soera Taha, één keer Soera Yasin en één keer Soera Ichlaas. Dus alle vier rakaat op dezelfde wijze lezen.
  • Twee of vier rakaat (in twee salaams) Nafl. In elke rakaat na Soera Fatiha, Soera Ichlaas 25 keer opzeggen. Na het beëindigen van de namaaz, vraagt men zegeningen voor onze geliefde Profeet sallallaho alaihi wasallam. Daarna gaat men over tot sadjda en vraagt men Allah Subhana Wa Ta’Ala om bepaalde wensen te vervullen. Insha-Allah zullen die wensen in vervulling gaan. Iemand die 360 keer of 607 keer Soera Ichlaas op deze dag opzegt, zal hiervoor heel veel zegeningen ontvangen.

Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk Daroed Shareef op de geboortedag van de Profeet sallallaho alaihi wasallam op te zeggen. Deze dag is te vergelijken met een Eid-dag. Draag schone en mooie kleding op deze dag, geef geschenken aan kinderen, nodig iedereen uit om deze dag samen feestelijk door te brengen.

Marhaba ya Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam.