Miesbahoel Islam heeft uw hulp hard nodig om Masjied-E-Awliya af te bouwen. Doneren

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling

Miesbahoel Islam is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze Anbi-status houdt in dat Miesbahoel Islam geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan de moskee. Voor u betekent het dat giften aan de moskee aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij www.belastingdienst.nl.

Naam: Stichting Miesbahoel Islam
Adres: Luttekeweg 2, 8031 LG Zwolle

Fiscaalnummer: 8135.96.403
K.v.K: 05063958

Standaardformulier publicatieplicht
Beleidsplan Stichting Miesbahoel Islam