Miesbahoel Islam heeft uw hulp hard nodig om Masjied-E-Awliya af te bouwen.
Donateur worden Eenmalig doneren

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling

Miesbahoel Islam is door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze Anbi-status houdt in dat Miesbahoel Islam geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen. Daarmee komt het volledig geschonken bedrag ten goede aan de moskee. Voor u betekent het dat giften aan de moskee aftrekbaar zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen golden voor veel instellingen al jaren, maar zijn vanaf 1 januari 2008 alleen van toepassing op instellingen die per die datum over een formele ANBI-status beschikken. Kijk voor meer informatie bij www.belastingdienst.nl.

Naam: Stichting Miesbahoel Islam
Adres: Luttekeweg 2, 8031 LG Zwolle

Fiscaalnummer: 8135.96.403
K.v.K: 05063958

Standaardformulier publicatieplicht
Beleidsplan Stichting Miesbahoel Islam