Miesbahoel Islam heeft uw hulp hard nodig om Masjied-E-Awliya af te bouwen.
Donateur worden Eenmalig doneren

Mohammed (Vrede zij met Hem)

In naam van Allah, de meest Genadevolle

Wie is Mohammed (Vrede zij met Hem)?


De Profeet van de Islam en van het universum heet: MUHAMMAD (sallallaho alaihi wasallam). Onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) werd geboren op 12 rabi-oel-awwal; 570 na Chr. in de heilige stad Mekka in Arabië.

De vader van onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) heet Hazrat Abdullah (raddi Allahu anho).

De moeder van onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) heet Hazrat Biebie Amina (raddi Allahu anha).

Onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) kreeg zijn eerste openbaring op de leeftijd van 40 jaar door de engel Djiebra’iel (alaihis-salaam), in de grot Hira dicht bij de heilige stad Mekka. Allah Ta’ala heeft onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) “RASOEL-ALLAH” (de boodschapper van Allah) genoemd.

Vóór onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) zond Allah Ta’ala andere profeten op de aarde, zoals Hazrat Adam (alaihis-salaam), Hazrat Noeh (alaihis-salaam), Hazrat Moesa (alaihis-salaam), Hazrat Issa (alaihis- salaam).

Na onze Profeet (sallallaho alaihi wasallam) zal er geen enkel profeet meer komen.

Hij is de laatste Profeet (sallallaho alaihi wasallam) en wordt “KHATAM-AN-NABYYIEN” genoemd. Onze Profeet (sallallaho alaihi wasallam) is de Profeet der profeten en is ook de Zegel der profeten. Allah Ta’ala heeft onze godsdienst door onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) voor de gehele mensheid en ook voor de Djinns gezonden.

Allah Ta’ala’s grootste Gunst aan de mensheid is dat Hij om de mensheid te leiden, Zijn laatste Profeet (sallallaho alaihi wasallam) als uiting van Zijn genade tot ons heeft gezonden.

De verschijning van RASOEL-ALLAH (sallallaho alaihi wasallam) heeft onze harten doen stralen. Door Diens licht is ons bekend geworden, dat het universum vergankelijk is en dat Allah Ta’ala alleen de Blijvende is. Onze Profeet (sallallaho alaihi wasallam) is de Toevlucht van de hulpelozen, de Trooster van de bedrukten, de Helper van de noodlottigen, de Pleiter voor de zondaren. Door Diens licht zijn wij te weten gekomen, dat hoe toegewijd een dienaar ook, hij blijft dienaar en Allah Ta’ala blijft Allah Ta’ala.

De heilige Profeet heeft de Heilige Qur’an en hadies voor ons nagelaten, om ons te leiden.

De Heilige Qur’an is Het Heilige Boek van de Islamitische Godsdienst, waarin ook de voorafgaande Geboden en Regels zijn opgenomen. De Heilige Qur’an leert ons om niemand anders dan de Almachtige Allah Ta’ala te aanbidden, om Zijn bevelen die er in staan te gehoorzamen, om de leer en het voorbeeld van de Profeet (sallallaho alaihi wasallam) te volgen, om anderen goed te behandelen, om eerlijk en waarheidslievend te zijn in alles wat je doet.

De Heilige Qur’an is nog altijd het enige Heilige Boek, dat in de originele vorm bewaard is gebleven.

Het afkorten van Darood Shareef achter de naam van onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) is zondig. Men moet Darood Shareef altijd voluit opschrijven. Dit geldt ook voor “raddi-Allahu anho” en “rahmatullah alaihi”.


Men groef ooit een graf voor iemand die gestorven was. In het graf zag men een vreselijke zwarte slang. De mensen raakten verlamd van de schrik toen ze de slang zagen en gooiden het graf meteen dicht. Men groef een ander graf op een andere plaats. Ook hierin was weer die verschrikkelijke slang te zien. Men groef een derde graf en ook hierin was deze angstaanjagende slang aanwezig. Toen sprak de slang met en luide stem: “Waar je ook graaft, ik zal er zijn!” Men vroeg toen aan de slang: “Waarom deze boosheid en deze toorn?”

Waarop de slang antwoordde: “Elke keer wanneer deze persoon de schitterende naam van onze Heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) hoorde, liet hij het na om Darood Shareef op te zeggen. Nu zal ik deze “gierige” persoon straffen.

Men moet altijd het woord “Sayyedina” opzeggen voor de naam van onze heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam). De heilige Profeet (sallallaho alaihi wasallam) is niet alleen onze Meester, maar hij is ook de Meester (Sardaar) van de gehele schepping van Allah.

De Profeet (sallallaho alaihi wasallam) liefhebben, is iemaan, een fundament van onze Dien Islam! Heeft men Allah Ta’ala lief, dan heeft men ook de Profeet (sallallaho alaihi wasallam) lief. Heeft men de Profeet (sallallaho alaihi wasallam) gevonden, dan heeft men ook Allah Ta’ala gevonden.


Zie ook: Wie is Allah?