Miesbahoel Islam heeft uw hulp hard nodig om Masjied-E-Awliya af te bouwen.
Donateur worden Eenmalig doneren

Halal en Haram

Wat betekenen Halal en Haram?

Halal en Haram

Om heel eenvoudig te zeggen: Wat toegestaan en verboden is in de islam.
Halal zijn alle dingen die Allah voor de mens heeft goedgekeurd.
Haram zijn alle dingen die Allah voor de mens verboden heeft.
Het gaat hierbij niet om enkel tastbare zaken maar ook om bijv. het gedrag van mensen.

De islamitische regels waarop Halal en Haram gebaseerd zijn:

 1. De basis is dat de dingen toegestaan zijn.
 2. Iets wettig verklaren en iets verbieden behoren tot het alleenrecht van Allah.
 3. Halal verbieden en/of Haram toestaan staat gelijk aan het plegen van Shirk. (Shirk = o.a. het toekennen van deelgenoten aan Allah)
 4. Het verbod van dingen geldt wegens hun onzuiverheid of schadelijkheid.
 5. Dat wat Halal is, is toereikend, terwijl dat wat Haram is, overbodig is.
 6. Goede bedoelingen maken hetgeen wat Haram is nog niet acceptabel.
 7. Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.
 8. Het Haram is voor iedereen verboden.

De basis is dat de dingen toegestaan zijn.

Het eerste principe dat door de islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft, alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan.
Niets is Haram behalve wat door een duidelijke en expliciete nas als Haram is vastgesteld door de wetgever Allah soebhanahoe wa Ta'la.
(nas verwijst naar een Quranvers of een duidelijke authentieke en uitvoerige soennah)

Hebt gij niet gezien, dat Allah alles wat in de hemelen en op de aarde is in uw dienst heeft gesteld en zijn gunsten rijkelijk aan U geeft geschonken,zowel uiterlijk als innerlijk? (Quran Loekman: 20)

Iets wettig verklaren en iets verbieden behoren tot het alleenrecht van Allah.

Het tweede principe is dat de islam de bevoegdheid om te bepalen wat Halal en wat Haram is ingeperkt heeft.
Het heeft het uit handen van mensen genomen, ongeacht hun religieuze of wereldse positie en heeft het uitsluitend voor de Heer der mensen gereserveerd. Noch rabbijnen, noch priesters, koningen of sultans hebben het recht om die dienaren van Allah iets permanent te verbieden.
Uit Quranverzen en duidelijke hadiths van de profeet Mohammed (Sallallaho Alaihi Wasallam), hebben de islamitische juristen met zekerheid kunnen vaststellen dat alleen Allah soebhanahoe wa Ta'la het recht heeft om iets wettig te verklaren of te verbieden, door middel van zijn boek of door middel van de tong van boodschapper Mohammed (Sallallaho Alaihi Wasallam).
De taak van de jurist gaat niet verder dan uit te leggen wat Allah tot Halal en Haram heeft verklaard.

"...terwijl hij U heeft uitgelegd wat Hij U heeft verboden." (Quran Al-An'aam: 119)

Halal verbieden en/of Haram toestaan staat gelijk aan het plegen van Shirk. (Shirk = o.a. het toekennen van deelgenoten aan Allah)

Hoewel de islam alle mensen vermaant, die op eigen gezag verklaren wat wettig en onwettig is, is zij nog strenger ten opzichte van diegenen die onjuiste verboden uitroepen, omdat het creëren van verboden moeilijkheden voor de mensen veroorzaakt, en onterecht beperkt, wat Allah ruim voor zijn schepselen heeft gemaakt.

Het verbod van dingen geldt wegens hun onzuiverheid of schadelijkheid.

Allah heeft een aantal zaken verboden verklaard (Haram).
Dit verbod geld voor zaken die onzuiver zijn of schadelijk.
Zo is bijvoorbeeld het nuttigen van alcohol Haram.

Voor alcohol is het overduidelijk wat voor schadelijke gevolgen dit heeft:

 • Lichamelijke problemen zoals aantasting van de lever en hersenen.
 • Sociale problemen door de verslavende werking: agressie en gebroken gezinnen door drank.
 • Auto-ongevallen door de benevelende werking van alcohol die jaarlijks vele doden kost.


Alcohol is verboden. Dat geldt niet alleen voor het glas wijn of pilsje zoals men vaak denkt. Het is ook verboden om alcohol te verstrekken, te ontvangen, te verhandelen, of op welke manier dan ook meehelpen aan de consumptie (b.v. glas doorgeven). Ook alcohol in medicijnen is verboden. Op dit laatste is pas een uitzondering wanneer er absoluut geen alternatief bestaat en men anders dood kan gaan. Ook opzettelijk verblijven in een omgeving waar alcohol wordt gedronken (feest, receptie) mag niet!

Een aantal andere zaken die vanwege hun onzuiverheid of schadelijkheid verboden zijn:

 • Het eten van varkensvlees, hond, ezel, vleesetende dieren(carnivoren).
 • Niet op islamitische wijze geslacht vlees of gevogelte.
 • Dieren gedood door verwurging, schot in het hoofd, gedood door een ander dier (prooi), aan een natuurlijke dood gestorven.
 • Dieren met slachttanden zoals apen, leeuwen, katten enzovoorts.
 • Amfibieën zoals kikkers, krokodillen, schildpadden enzovoorts.
 • Insecten zoals wormen, vliegen, kakkerlakken.
 • Het eten van 'dode' dieren. (dieren die niet geslacht zijn maar een natuurlijke dood zijn gestorven).
 • Het gebruik van bedwelmende middelen (zoals drugs).
 • Het doen van zaken die schadelijk zijn voor geloof, moraal, eer of voor de goede manieren in de maatschappij.


Gelatine is Haram. Het zit niet alleen in gebak en pudding. Ook in veel snoep zoals pepermunt en drop wordt het verwerkt. Dit staat meestal op de verpakking aangegeven.
Stremsel wordt gebruikt om de volle melk te laten klonteren zodat er kaas van kan worden gemaakt. Dierlijk stremsel komt uit de lebmaag van een kalf dat meestal niet op islamitische wijze is geslacht.
Er bestaat ook een plantaardig stremsel. Dat wordt toegepast in zogenaamde "vegetarische" kaas en een aantal buitenlandse kazen.
Een goede kaashandelaar kan daar meer over vertellen. Dit mag duidelijk zijn. Dus pakjes vleesjus, bouillon, blikken soep zijn niet toegestaan.
Ook de meeste deegwaren zoals, gebak, brood, krentenbrood etc. kunnen toevoegingen bevatten die Haram zijn.

Ook gokken en kansspelen zijn streng verboden! Dat betekent dat moslims geen deel zullen nemen aan een Scoutingloterij of Sponsorloterij. Ook in spelletjes is het belangrijk dat men daarmee uitkijkt!
Het geld van een speltak op een rentegevende spaarrekening kan dus niet. Beleggen in (uiteraard toegestane) handel kan wel.

Waar het om draait is dat geld op een eerlijke manier via werk is verdiend en men zich niet op een te makkelijke manier verrijkt. Vanuit de islam gezien wordt een ander daardoor benadeeld.

Dat wat Halal is, is toereikend, terwijl dat wat Haram is, overbodig is.

Een van de mooie dingen van de islam is, dat zij alleen maar dat verbiedt wat onnodig of vervangbaar is, terwijl het alternatieven aandraagt die beter zijn en een groter gemak en comfort aan de mensen bieden:

 • Hij heeft het dragen van zijde (voor mannen) verboden, maar heeft hen de keuze gegeven uit andere materialen zoals wol, linnen en katoen.
 • Hij heeft overspel verboden, maar heeft het wettig huwelijk aangemoedigd.
 • Hij heeft het drinken van bedwelmende dranken verboden, opdat men van andere heerlijke dranken, die gezond voor lichaam en geest zijn, kan genieten.
 • En Hij heeft onzuiver voedsel verboden, maar voor ander gezond voedsel gezorgd.


Als we alle islamitische verboden overzien, blijkt dat Allah de keuze voor zijn dienaren in sommige dingen beperkt heeft.
Hij voorziet hen daarnaast echter van een veel groter hoeveelheid weldadige alternatieven van een zelfde soort.
Want Allah heeft beslist niet de wens om mensen het leven moeilijk, bekrompen en beperkt te maken.
Integendeel, wat Hij voor hen wenst is gemak, goedheid, leiding en genade.

Goede bedoelingen maken hetgeen wat Haram is nog niet acceptabel.

In al zijn wetgevingen en morele bevelen legt de islam grote nadruk op de nobelheid van gevoelens, verhevenheid van doelen en zuiverheid van bedoelingen.

De Profeet (Sallallaho Alaihi Wasallam) zei:

De daden worden naar intentie beoordeeld en iedereen wordt naar intentie beloond.

Alle zaken die door een moslim worden gedaan als een daad van aanbidding van Allah beschouwd en verdienen in het hiernamaals een beloning.
In het geval van het Haram is het anders: het blijft Haram, hoe goed men het ook bedoeld heeft, hoe loffelijk het streven of hoe eerbaar het doel ook is.

Twijfelachtige zaken dienen vermeden te worden.

Dankzij Allah's genade aan de mensen zijn zij niet in onwetendheid omtrent het Halal en Haram gebleven. Hij heeft hen zelfs heel duidelijk gemaakt, wat Halal is en hen uitgelegd wat Haram is.
In overeenstemming daarmee mag men het Halal doen en moet men het Haram vermijden, zolang men de keuze hieruit heeft. Er is echter tussen het duidelijke Halal en het duidelijke Haram een grijs tussengebied.
Dit is het terrein van hetgeen twijfelachtig is. Sommige mensen zijn niet in staat om te beslissen of iets Halal of Haram is. Zulke verwarring kan veroorzaakt worden door een twijfelachtig bewijs of door twijfel aan de toepasbaarheid van de tekst op een bepaalde omstandigheid of een specifieke kwestie.
Als het om zulk soort zaken gaat dan rekent de islam het tot de vrome daden van de moslims om het twijfelachtige te vermijden, opdat men er zeker van is dat men niets Haram doet.

Het Haram is voor iedereen verboden.

In de islamitische Shari'ah (wetgeving) heeft het Haram een universele toepassing. Hierbij bestaat er niets dat voor b.v. een niet-Arabier verboden is, maar voor een arabier toegestaan is.
Noch iets dat wat beperkingen aan zwarten oplegt maar aan blanken toegestaan wordt. Er bestaan geen klassen met bepaalde privileges of individuen die in de naam van de godsdienst kunnen doen wat ze willen.
Moslims hebben geen enkel recht om iets voor anderen Haram te maken, terwijl het voor henzelf Halal is. Dit zou ook niet kunnen want Allah is waarlijk de Heer van iedereen en de islamitische Shari'ah geldt voor alle mensen.
Wat Allah heeft toegestaan in de Shari'ah is voor alle mensen wettig en wat Hij verboden heeft is voor alle mensen tot op de Dag der Opstanding verboden.

Bijvoorbeeld:

Stelen is even Haram voor moslims als voor niet-moslims.
De straf ervoor is hetzelfde, ongeacht de familie en de afkomst van de dief.


Er zijn ook nog een aantal verborgen producten die meestal vermeld staan op de verpakkingen. Deze zijn meestal afkomstig van niet toegestane dierlijke producten:
 

Nummer Omschrijving
E120 Kleursof van schildluizen
E231 + E232
E234
E236 t/m E238
E260 Slachtvet
E270 Melkzuur
E325 t/m E327 Informeren bij de fabrikant; kan uit melk/maïs bereid worden.
E341ii Botten
E422 Glycerol (dierlijk vet)
E430 t/m E436 Vleesextract
E442 Slachtvet
E470 t/m E495
E481 Natrium/calcium stearoyl-lactylaat; mengsel van melkzuur en stearinezuur, een vetzuur
E483 Stearyltartraat/E484
E524 Informeren bij fabrikant
E542 Beenderen
E626 t/m E629 Informeren; kan uit vis bereid zijn.
E570 t/m E573
E630 t/m E653 Smaakversterker uit vlees
E636 Maltol
E637 Ethylmaltol
E640 Glicine uit gelatine
E710 t/m E717 Informeren
E904 Schildluizen
E920 t/m E921 Broodverbetermiddel, dierlijke eiwitten, o.a. uit paardenhaar en varkenshaar
E966 Lactitol uit melksuiker
E1000 Rundergal (choline zuur)
E1518 Glyceryltriacetaat

Overige producten:

Omschrijving
Lactaat (Ook wel melksuiker of 'lactic acid')
Karmijnzuur
Stearine
Natriumlactaat
Sorbitaan mono laureaat polysorbaat
Sorbitaan mono laureaat oleaat
Sorbitaan mono laureaat monopalmitaat
Sorbitaan mono laureaat monostearaat
Lactose/melksuiker
Melkeiwitten (informeren bij fabrikant)
Melkpoeder (informeren bij fabrikant)
Mono- en diglyceriden van vetzuren (informeren bij fabrikant)
Weipoeder

Lactose/melksuiker, melkeiwitten, melkpoeder, weipoeder worden meestal uit gestremselde melk bereid. Deze zijn meestal toegevoegd aan ijs, pudding, chocola, taart enz.

Het beste kan men zelf bij de producent informeren of de betreffende E-nummers en/of toevoegingen van dierlijke oorsprong zijn of dierlijke substanties bevatten.